پست و خط 230 کیلو ولت

 

احداث پست و خط 230 کیلو ولت مجتمع ذوب آهن نطنز، در سال 1388 با همکاری شرکت های داخلی در بخش ساختمانی ( احداث فونداسیون پایه تجهیزات و ساختمان کنترل) و شرکت هايي درزمينه تامین و نصب تجهیزات پست در زمینی به وسعت 3000مترمربع آغازگردید ودر سال 1392 به بهره برداری رسید.

از لحاظ مشخصات فنی این پست به گونه ای طراحی شده است که دارای 3 Bay که هر کدام دارای 2 ترانس باسطح ولتاژ 33/230 کیلو ولت و ظرفیت توانی 125 مگا وات می باشد که در مجموع پست دارای 6 دستگاه ترانس بوده که یک دستگاه ترانس به عنوان رزو در مدار قرار می گیرد.
کلیه تجهیزات بکار رفته شده در داخل پست ازجمله رله ها،کلیدها وتجهیزات کنترلی دارای برترین کیفیت و ازبرندهای مطرح و صاحب نام اروپایی در عرضه صنعت برق می باشند. 

 

پست برق مجتمع برای تامین کلیه مصارف جاری و طرحهای آتی بر اساس طرح های توسعه طراحی و تجهیز شده است.

پروژه خط دو مداره 230 کیلو ولت اردستان به مجتمع در سال 1388 شروع به فعالیت نموده است. که وظیفه این خط برق رسانی به پست مجتمع ذوب آهن نطنز می باشد. فاصله مابین دو پست در حدود 45 کیلو متر و دارای مناطق صعب العبور و کوهستانی می باشد که در مجموع با نصب 128 دکل پست 230 کیلو ولت ذوب آهن نطنز به شبکه برق منطقه ای و رینگ سراسری برق کشور متصل گردید. این ارتباط موجب شد که حجم بار مصرفی در منطقه کاهش یافته و همزمان با توسعه طرحهای آتی مجتمع نیازهای برقی تامین شوند.