در این کارخانه که در سال 1386 به بهره برداری رسیده شمش فولادی با ابعاد 120 در 120 و طول 6 مترو با استفاده از کوره قوس الکتریکی وماشین ریخته گری پیوسته تولید می شود که شامل دو کوره قوس الکتریکی (که هردوکوره به صورت  مداوم کار می کنند )و یک ماشین ریخته گری دو خطه می باشد.

مواد اولیه آن ترکیبی از آهن قراضه و آهن اسفنجی می باشد و محصولات آن شمش های فولادی ساختمانی از قبیل ST5SP، 31Mn4،34MN5 و…می باشد.

 

واحد کوره ها :

کوره ها توسط آهن قراضه و آهن اسفنجی در چند مرحله شارژ شده و فولاد مذاب بعد از آماده شدن از طریق ناودانی کوره به درون پاتیل تخلیه می شود.

واحد ریخته گری مداوم

پاتیل مذاب بعد از رسیدن به ترکیب شیمیایی مورد نظر وهمگن سازی دما وترکیب شیمیایی در ایستگاه ریزینگ  به ایستگاه ریخته گری مداوم  ارسال می شود.

در ایستگاه ریخته گری مداوم فولادمذاب از پاتیل به تاندیش و از تاندیش به داخل قالب های ریخته گری (کریستالیزاتور)ریخته می شودتا پس از خنک کاری در کریستالیزاتور وتشکیل پوسته اولیه  وارد منطقه خنک کاری ثانویه شده و با پاشش مستقیم آب در این منطقه  فرآیند انجماد تکمیل گردد. شمش تولیدی پس از خروج از ماشین ریخته گری پیوسته توسط غلطک های کشاننده وصاف کننده (SW)به بستر خنک کننده منتقل می شود که دراین بین توسط تورچ برش شمش در طول دلخواه برش کاری می شوند.

شمش تولیدی پس از بازرسی های گرم و سرد وتایید نهایی ونوشتن شماره ذوب روی آنها جهت ارائه به بازار به انبار محصول منتقل می شوند