این واحد در سال 1386 به بهره برداری رسیده و دارای دو کوره قوس الکتریکی (که هردو کوره به صورت مداوم کار می کنند ) و ماشین ریخته گری دو خطه پیوسته می باشد که شمش فولادی با ابعاد 120 در 120 با طول 6 متر تولید می نماید .

مواد اولیه آن ترکیبی از آهن قراضه و آهن اسفنجی می باشد و محصولات آن شمش های فولادی از قبیل ST5SP، 31Mn4،34MN5 و… می باشد.

واحد کوره :

کوره ها توسط آهن قراضه و آهن اسفنجی در چند مرحله شارژ شده و فولاد مذاب بعد از آماده شدن از طریق ناودانی کوره به درون پاتیل تخلیه می شود.

واحد ریخته گری مداوم

پاتیل مذاب پس از رسیدن به ترکیب شیمیایی مورد نظر و همگن سازی دما و ترکیب شیمیایی در ایستگاه ریزینگ به ایستگاه ریخته گری مداوم  ارسال می شود.

در ایستگاه ریخته گری مداوم فولاد مذاب از پاتیل به تاندیش و از تاندیش به داخل قالب های ریخته گری (کریستالیزاتور) ریخته می شود تا پس از خنک کاری در کریستالیزاتور و تشکیل پوسته اولیه وارد منطقه خنک کاری ثانویه شده و با پاشش مستقیم آب در این منطقه  فرآیند انجماد تکمیل  می گردد شمش تولیدی پس از خروج از ماشین ریخته گری پیوسته توسط غلطک های کشاننده و صاف کننده  (SW)به بستر خنک کننده منتقل می شود و توسط تورچ برش شمش به طول دلخواه برش کاری می شود. و پس از بازرسی های گرم و سرد با تایید نهایی واحد کنترل کیفی و درج شماره ذوب بر روی آنها ، جهت عرضه به بازار به انبار محصول منتقل می شود