يكي از اقدامات ارزنده این واحد تولیدی  ايجاد،گسترش و نگهداري انواع گياهان، متناسب با شرايط آب و هوائي منطقه مي‌باشد. انتخاب گونه هاي گياهي ، متناسب با اقلیم منطقه و بررسي تاثیر شیوه های آبياري و آلاينده هاي هوا بر روي آنها، بر اساس نتايج طرح تحقيقاتي گونه شناسي درختان و درختچه ها صورت پذيرفته است.آبياري بيش از 75% از فضاي سبز مذكور از طريق پسابهاي تصفيه شده صورت مي‌گيرد كه بیشتر آن به صورت آبياري قطره اي مي‌باشد .

تصفیه خانه این واحد تولیدی بر مبنای تصفیه شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی (لجن فعال) کار کرده و مطابق استانداردهای محیط زیست آب مورد نیاز فضای سبز را تامین میکند. امید است که درآینده با استفاده از روش­های پیشرفته بتوان آب تصفیه شده را در سطح آب صنعتی برای مجتمع صنعتی فولاد نطنز به کار برد.