واحد غبارگیر

مجتمع ذوب آهن نطنز جهت کاهش آلودگی هواورعایت الزامات زیست محیطی اقدام به نصب یک سیستم غبارگیر باظرفیت اسمی بیشتر از میازن گازوگرد غبار خروجی از کوره فولادسازی خود نموده است.خلاصه عملکرد سیستم غبارگیر (deducting) به شرح ذیل می باشد:

 

 

در هنگام تهیه ذوب در کوره غبار و گازهای مختلف ایجاد می شوند که این غبارها همراه با آتش و حرارت در مرحله اول توسط بوسترفن و از طریق اگزوز (elbow) متصل به سقف کوره مکش می شوند.غبار مکش شده در مرحله اول وارد محفظه ته نشینی (settling chamber) می شود. در این اتاق که دیواره داخلی آناز آجر نسوز و همچنین توسط پنل های آبگرد پوشیده شده کار خنک سازی اولیه وهمچنین ته نشینی ذرات سنگین انجام می شود.

بعد از ته نشینی جزئی، مکش بوستر فن غبار را به سمت مجوعه فن های مادر (FDC Fan) که از 10 فن مکنده هوا تشکیل شده وارد می کند که علاوه بر خنک سازی دوباره، ذرات گرد و خاک را ته نشین کرده تا به بیرون منتقل شود.بعد از خنک سازی در FDC Fan از طریق بوستر فن غبار وارد محفظه اختلاط  می شود. در این محفظه علاوه بر غبار حاصل از مکش بوستر فن، غبار تولید شده در LF که توسط یک فن تعبیه شده  در بالای LF مکش می شود، و همچنین گرد و غبار سقف سالن وارد این محفظه میشوند. در این محفظه، ته نشینی مرحله آخر صورت می گیرد و ذرات غبار و خاک سنگین در سیلو جمع آوری شده و تخلیه می گردد.
غباری که تا حدود بسیار زیاد خنک شده و تمام ذرات درشت آن شامل خاک، اکسید آهن و همچنین غبار آلوده آن گرفته شده توسط فن اصلی به سمت Bag houseکه از 7300 فیلتر تشکیل شده وارتفاع آن 6متراست کشیده می شود.

ذرات گردوغبارچسبیده به فیلتر توسط پالس ولوها وایجاد جت باد از فیلترهاجداشده ودرون هاپر تخلیه شده واز آنجاتوسط نوارنقاله به کامیون مخصوص حمل غبار منتقل وحمل می شود.قابل ذکراست مطابق آخرین ارزیابی های محیط زیست غبارخروجی از دودکش اصلی 120 میلی گرم بر سانتی متر مکعب بوده که نسبت به حد مجاز (160 میلی گرم بر مترمکعب) در محدوده استاندارد و مناسبی می باشد.