دفتر فني مهندسي بهره برداري

جهت انسجام بخشيدن به فعاليت هاي پشتيباني خطوط توليدي دفتر فني با وظايف ذيل و با استفاده از پرسنل مجرب تشكيل گرديد

  • طراحي و مهندسي معكوس تجهيزات و قطعات فاقد مدارك
  • عيب يابي و ريشه يابي مشكلات اساسي خطوط تولید
  •  ارائه طرح ها و پروژه هاي جديد جهت بهبود روند توليد
  • استاندارد سازي و كدينگ تمامي قطعات خطوط توليد و تعيين نقطه سفارش براي آنان
  • تعامل با سازندگان و فروشندگان شامل طراحي ، نظارت ، بازرسي و تحويل قطعات و تجهيزات
  • هماهنگي در تهيه دستورالعمل و استانداردهاي بهره‌برداري تجهيزات
  • مشاوره فني با خط توليد در جهت رفع مشكلات بهره‌برداري از قبيل بررسي امكانات توليد و محصولات با مارك هاي مختلف
  • همكاري با دفتر برنامه‌ريزي در جهت تهيه و تدوين برنامه‌هاي تعميراتي با توجه به شرايط بهره‌برداري