مجتمع ذوب آهن نطنز ، به منظور تکمیل چرخه فولاد سازی در راستای مشارکت در توسعه صنعتی کشور، با تاًکید بر رعایت اصل رضایت مشتری و توجه به رسالت اجتماعی خود و با تبعیت از الزامات قانونی مرتبط، با پیاده سازی سیستم یکپارچه مدیریت کیفیت و اجرای آن، موارد ذیل را در راس اهداف خود قرار داده است.

 

رئوس مفاد خط مشی شرکت به شرح ذیل می باشد:

 

  1. افزایش میزان رضایت مشتریان از طریق بکارگیری اثر بخش سیستم مدیریت یکپارچه
  2. ارتقا مداوم کیفیت محصولات با بکارگیری فن آوریهای نوین ، منطبق بر استانداردهای ملی وجهانی
  3. استفاده مطلوب از ماشین آلات و تجهیزات موجود در جهت افزایش سطح کیفی محصولات
  4. ارتقا سطح مهارت ، توانمندی و دانش نیروی انسانی از طریق آموزش مستمر
  5. ارج نهادن به نیروی انسانی بعنوان با ارزشترین سرمایه شرکت
  6. بهینه سازی مصرف منابع و انرژی بر اساس مبانی توسعه پایدار
  7. پیشگیری از آلودگی های آب، هوا ، خاک واهتمام لازم جهت کاهش پیامدهای نا مطلوب زیست محیطی
  8. پیشگیری از بیماریها و حوادث ناشی از کار و تلاش در جهت کاهش مداوم آنها
  9. ارتقا سطح بهداشت و ایمنی در سطح شرکت
  10. استفاده از محصولات و خدمات تامین کنندگانی که از لحاظ کیفی و رعایت مسائل زیست محیطی ، ایمنی وبهداشت مورد تایید باشد.

خانواده بزرگ ذوب آهن نطنزبر این باورند که تحقق اهداف فوق از طریق بهبود مداوم و مشارکت نیروی انسانی کارآمد، در محیط کاری مناسب و تواًم با انضباط سازمانی قابل دستیابی خواهد بود.