آزمايشگاه ها

درشرکت ذوب آهن نطنز باهدف رفع تمام نیازهای آزمایشگاهی شرکت آزمایشگاه های زیررا ایجادوبا مدرنترین وسایل مجهزشده تاچرخه کنترلی شرکت تکمیل شود.

  1. آزمایشگاه کالیبراسیون وابزاردقیق
  2. آزمایشگاه متالوگرافی
  3. آزمایشگاه مکانیکی
  4. آزمایشگاه کوانتومتری
  5. آزمایشگاه شیمی (آب وروغن)
  6. آزمایشگاه غیرمخرب

آزمایشگاه کالیبراسیون وابزار دقیق:  در این آزمایشگاه تجهیزات اندازه گیری دما و فشار کالیبره می شوند.

آزمایشگاه متالوگرافی  : دراین ازمایشگاه درمواردی که نیازبه تعیین وبرسی ساختارومتالوگرافی محصول تولیدی یا قطعات خط تولیدباشد این کاررابابهره گیری تجهیزات مدرن ساخت کمپانی Olympus ژاپن انجام می دهد.

آزمایشگاه خواص مکانیکی : این آزمایشگاه مجهز به سه دستگاه مدرن یونیورسال تست کشش و خمش و فشار ،یک دستگاه تست خمش ویک دستگاه تست فشار و همچنین سختی سنج بوده تاحسب نیاز این آزمایشات را در مورد قطعاط خطوط تولید انجام می دهد.

آزمایشگاه کوانتومتری : این ازمایشگاه مجهزبه 2 دستگاه کوانتومتری ساخت کمپانی  SPECTRO  آلمان جهت آنالیزفولاددرتمامی رده های ساده کربنی و آلیاژی بوده و نیاز کلیه واحدهای کارخانه به تعیین آنالیزشیمیایی مواداولیه ،محصول وقطعات خط تولید را برطرف می کند.

آزمایشگاه شیمی (آب و روغن ) : در این آزمایشگاه کیفیت آب و روغن و گریس مصرفی در خطوط تولید در ابتدای ورود به کارخانه و در حین استفاده مورد بررسی قرار می دهد.

آزمایشگاه آزمون های غیر مخرب : در این آزمایشگاه بوسیله تجهیزات PT,MTسالم بودن قطعات خطوط تولید یا قطعاط وارده به کارخانه به روش های غیر مخرب تست مایعات نافذ PTو ذرات نافذ مغناطیسی MTانجام می شود.

معرفی آزمایشگاه شیمی مجتمع :

آزمایشگاه شیمی مجتمع فولاد و ذوب آهن نطنز از آزمایشگاه آب، روغن و شیمی تر تشکیل شده که علاوه بر آنالیز مورد نیاز مجتمع، توانایی آنالیز از شرکت­های دیگر را انجام دهد.

الف- آزمایشگاه آب:

این آزمایشگاه آنالیز شیمیایی و میکروبی آب صنعتی مورد استفاده در خط نورد 500 و کارخانه فولادسازی را انجام می­دهد. همچنین مجتمع فولاد و ذوب آهن نطنز با داشتن تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی آب مورد نیاز جهت مصارف فضای سبز را تامین می کند بنابراین لازم است آزمایش های شیمیایی و میکروبی روی آن انجام گیرد.

قابل ذکر است این آزمایشگاه با داشتن دستگاه فوتومتر و همچنین انجام تیتراسیون­های مختلف میتواند تمام آزمایش­های مربوط به آب را به صورت روزانه و دوره ای انجام دهد.

– آزمایش­ها مطابق استاندارد ملی ایران و ASTM:

1- اندازه گیری سختی آب                                    7- BOD

2- اندازه گیری pH و TDS                                  8- COD

3- اندازه گیری قلیایئت                                       9- شناسایی کلیفرم

4- اندازه گیری کلراید

5- اندازه گیری آهن، نیترات و فسفات و مس و ..

6- شناسایی SRB و TBC

ب) آزمایشگاه روغن:

این آزمایشگاه با تجهیزات خود می­تواند روغن و گیریس خریداری شده برای مجتمع و همچنین اثرات روغن بر ماشین آلات مورد استفاده به طور دقیق اندازه­گیری میشود. در واقع وظیفه اصلی این بخش علاوه بر تایید محصول خریداری، مراقبت از روغن برای عملکرد مناسب و پیشگیری از ایجاد خسارت می­باشد.

در این آزمایشگاه با آنالیز روزانه و تعیین عمر روغن از ایجاد ضرر و زیان جلوگیری کرد.

– آزمایش­ها مطابق استاندارد ملی ایران و ASTM

1- ویسکوزیته

2- تعیین عدد اسیدی

3- تعیین عدد بازی

4- تعیین flash point

5- تعیین ذرات موجود در روغن (رسوبگیری از طریق میکروسکوب)

6- تعیین ضریب شکست

ج) آزمایشگاه شیمی تر

در این آزمایشگاه به روش کلاسیک و تیتراسیون، آنالیز مواد اولیه مصرفی کارخانه ذوب آهن از جمله آهن اسفنجی، فروآلیاژها و آهک و …. اندازه گیری میشود.