تصفيه خانه صنعتي
عضویت

 

تصويه خانه صنعتي:

 

يكي از اقدامات ارزنده مجتمع ذوب آهن نطنز ايجاد،گسترش و نگهداري از انواع گياهان، متناسب با شرايط آب و هوائي منطقه مي‌باشد. انتخاب گونه هاي گياهي مناسب منطقه و بررسي اثر رژيم هاي آبياري و تاثير آلاينده هاي هوا بر روي آنها، بر اساس نتايج طرح تحقيقاتي گونه شناسي بر روي درخت و درختچه صورت پذيرفته است.آبياري بيش از 75% از فضاي سبز مذكور از طريق پسابهاي تصفيه شده صورت مي‌گيرد كه بیشتر آن به صورت آبياري قطره اي مي‌باشد .

تصفیه خانه مجتمع بر مبنای تصفیه شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی (لجن فعال) کار کرده و مطابق استانداردهای محیط زیست آب مورد نیاز فضای سبز را تامین میکند. امید است که درآینده با استفاده از روش­های پیشرفته بتوان آب تصفیه شده را در سطح آب صنعتی برای کارخانه ذوب آهن به کار برد.

S5 Box

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.