دفتر فنی مهندسی بهره‌برداری R&D
عضویت

دفتر فني مهندسي بهره برداري

جهت انسجام بخشيدن به فعاليت هاي پشتيباني خطوط توليدي دفتر فني با وظايف ذيل و با استفاده از پرسنل مجرب تشكيل گرديد

-                 طراحي و مهندسي معكوس تجهيزات و قطعات فاقد مدارك

-                 عيب يابي و ريشه يابي مشكلات اساسي خطوط تولید

-                 ارائه طرح ها و پروژه هاي جديد جهت بهبود روند توليد

-                 استاندارد سازي و كدينگ تمامي قطعات خطوط توليد و تعيين نقطه سفارش براي آنان

-                 تعامل با سازندگان و فروشندگان شامل طراحي ، نظارت ، بازرسي و تحويل قطعات و تجهيزات

-                 هماهنگي در تهيه دستورالعمل و استانداردهاي بهره‌برداري تجهيزات

-                 مشاوره فني با خط توليد در جهت رفع مشكلات بهره‌برداري از قبيل بررسي امكانات توليد و محصولات با مارك هاي مختلف

-                 همكاري با دفتر برنامه‌ريزي در جهت تهيه و تدوين برنامه‌هاي تعميراتي با توجه به شرايط بهره‌برداري

S5 Box

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.